PLAY MEDIA DISTRIBUTION  jest firmą prowadzącą hurtową sprzedaż książek oraz świadczącą usługi dystrybucyjne na terenie Wielkiej Brytanii. W swojej ofercie posiadamy:

Kluczowymi odbiorcami są m. in. Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej (POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF), polskie szkoły przedmiotów ojczystych, polskie sklepy.

Nasi klienci objęci są stałą opieką przedstawicieli handlowych. W zakresie dystrybucji wspólpracujemy również z jednym z najbardziej znaczących kolporterów polskiej prasy na Wyspach Brytyjskich. 

W  ramach obsługi i dystrybucji nasi klienci korzystają: